Przedstawiamy Państwu ofertę specjalistycznego kursu:

MONTAŻ RUROCIĄGÓW Z POLIETYLENU I POLIPROPYLENU oraz SZKOLENIA UDT W ZAKRESIE ZGRZEWANIA ELEKTROOPOROWEGO I DOCZOŁOWEGO RUR Z PE(zgodnie z PN-EN 13067, w zakresie uprawnień 3.4, 3.6 i 3.8).

Terminy szkoleń:
14 GRUDZIEŃ – 15 GRUDZIEŃ 2021r. UDT zgodnie z PN_EN 13067

miejsce szkolenia: Słodków-Kolonia 56C (przed Turkiem)

Kurs przeznaczony jest dla dozoru technicznego oraz monterów /zgrzewaczy rurociągów polietylenowych i polipropylenowych.

Szkolenie trwa 2 dni i obejmuje zajęcia praktyczne i teoretyczne.

Wykłady i zajęcia praktyczne prowadzone są przez specjalistów z firmy SOLGAM Jasło.

Nadzór nad szkoleniami MONTAŻ RUROCIĄGÓW Z POLIETYLENU I POLIPROPYLENU prowadzi INIG Kraków

Kurs kończy się uzyskaniem:

  • zaświadczenia Instytutu Nafty i GAZU w Krakowie dla zgrzewaczy lub nadzoru przy wykonywaniu połączeń  z tworzyw sztucznych PE,PP,PVDF metodą zgrzewania doczołowego i elektrooporowego
  • świadectwa kwalifikacji zgrzewacza lub nadzoru przy wykonywaniu sieci i instalacji wodociągowych z PP I PE -SOLGAM JASŁO

WARUNKI PŁATNOŚCI:

  • Cena kursu wynosi:
  • dla zgrzewaczy: 1 200,00 zł netto
  • dla dozoru: 1 300,00 zł netto
  • weryfikacja uprawnień; 900,00 zł netto

Cena obejmuje:

uczestnictwo w szkoleniu; konsultacje; materiały szkoleniowe; zaświadczenie ukończenia szkolenia; poczęstunek.

SZKOLENIA UDT W ZAKRESIE ZGRZEWANIA ELEKTROOPOROWEGO I DOCZOŁOWEGO RUR Z PE(zgodnie z PN-EN 13067, w zakresie uprawnień 3.4, 3.6 i 3.8).

Nadzór nad szkoleniami w zakresie zgrzewania elektrooporowego i doczołowego rur z PE (zgodnie z PN-EN 13067, w zakresie uprawnień 3.4, 3.6 i 3.8) prowadzi pracownik UDT.

WARUNKI PŁATNOŚCI:

  • Cena kursu wynosi: dla zgrzewaczy: 2 400,00 zł netto
  • Cena obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu; konsultacje; poczęstunek ; materiały szkoleniowe, egzamin Urzędu Dozoru Technicznego i badanie jakości zgrzewów, (egzamin UDT i konieczność badania zgrzewów wynikają z wymogów Polskiej Normy PN-EN 13067). Organizator zapewnia materiały potrzebne do egzaminu praktycznego.
  • Do zgłoszenia proszę załączyć aktualne badania lekarskie.

W razie zainteresowania prosimy o przesłanie faxem 63 280 20 83 zgłoszenia lub bezpośredni kontakt telefoniczny: 63 280 20 82

Oferta ważna jest do 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia

Poniżej KARTA ZGŁOSZENIA do pobrania