schieleplast technika zgrzewania

Szukaj

Idź do treści

Szkolenia

Szanowni Państwo

Przedstawiamy Państwu ofertę specjalistycznego kursu:
MONTAŻ RUROCIĄGÓW Z POLIETYLENU I POLIPROPYLENU oraz SZKOLENIA UDT W ZAKRESIE ZGRZEWANIA ELEKTROOPOROWEGO I DOCZOŁOWEGO RUR Z PE(zgodnie z PN-EN 13067, w zakresie uprawnień 3.4, 3.6 i 3.8).

Terminy szkoleń:
26-27 Luty 2019r. UDT zgodnie z PN_EN 13067


miejsce szkolenia: Słodków-Kolonia 56C (przed Turkiem)

Kurs przeznaczony jest dla dozoru technicznego oraz monterów /zgrzewaczy rurociągów polietylenowych i polipropylenowych.
Szkolenie trwa 2 dni i obejmuje zajęcia praktyczne i teoretyczne.
Wykłady i zajęcia praktyczne prowadzone są przez specjalistów z firmy SOLGAM Jasło.
Nadzór nad szkoleniami MONTAŻ RUROCIĄGÓW Z POLIETYLENU I POLIPROPYLENU prowadzi INIG Kraków
Kurs kończy się uzyskaniem:
- zaświadczenia Instytutu Nafty i GAZU w Krakowie dla zgrzewaczy lub nadzoru przy wykonywaniu połączeń gazociągów z polietylenu metodą zgrzewania doczołowego i elektrooporowego
- świadectwa kwalifikacji zgrzewacza lub nadzoru przy wykonywaniu sieci i instalacji wodociągowych z PP I PE -SOLGAM JASŁO

WARUNKI PŁATNOŚCI:

Cena kursu wynosi:

dla zgrzewaczy: 940.00 zł netto

dla dozoru 980,00 zł netto

weryfikacja uprawnień; 580.00 zł netto

Cena obejmuje:

uczestnictwo w szkoleniu; konsultacje; materiały szkoleniowe; zaświadczenie ukończenia szkolenia; poczęstunek.


Nadzór nad szkoleniami w zakresie zgrzewania elektrooporowego i doczołowego rur z PE (zgodnie z PN-EN 13067, w zakresie uprawnień 3.4, 3.6 i 3.8) prowadzi pracownik UDT.
WARUNKI PŁATNOŚCI:
Cena kursu wynosi:
dla zgrzewaczy: 1750 zł netto
Cena obejmuje:
uczestnictwo w szkoleniu; konsultacje; poczęstunek ; materiały szkoleniowe, egzamin Urzędu Dozoru Technicznego i badanie jakości zgrzewów, (egzamin UDT i konieczność badania zgrzewów wynikają z wymogów Polskiej Normy PN-EN 13067). Organizator zapewnia materiały potrzebne do egzaminu praktycznego.

Do zgłoszenia proszę załączyc aktualne badania lekarskie.

W razie zainteresowania prosimy o przesłanie faxem 0-632802082 zgłoszenia lub bezpośredni kontakt telefoniczny 0632802082

Oferta ważna jest do 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia


Pobierz kartę zgłoszenia


Powrót do treści | Wróć do menu głównego